Vedoucí lékařka

MUDr. Jiřina Cabalová je absolvenkou FVL Univerzity Karlovy v Praze. Během své praxe získala nejprve atestaci I. a II. stupně z oboru dermatologie, v roce 1992 pak nástavbovou atestaci z oboru korektivní dermatologie. Od dubna 1999 je držitelkou certifikátu „Intenzivní lasery v dermatologii a v plastické chirurgii“.

Problematice estetické dermatologie se nepřetržitě věnuje již více jak 20 let, od roku 1991.

Spolu s doc. MUDr. Feřtekem založila Společnost korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP a současně se stala i členkou renomované International Academy of Aesthetic Dermatology.

Během své praxe absolvovala řadu zahraničních stáží v oboru korektivní a laserové dermatologie (např. v USA, Norsku, Austrálii) a stále se zúčastňuje mezinárodních konferencí a seminářů, kde přednáší o svých odborných zkušenostech. Tyto předává dále i prostřednictvím článků a odborných publikací, jichž je autorkou. Podílela se na přípravě mnoha workshopů a školení lékařů, zejména v oblasti výplňových materiálů. Pracovala též jako externí asistent v Institutu dalšího vzdělávání lékařů a farmaceutů a byla jmenována členkou atestační komise.

V současné době působí ve funkci předsedkyně Společnosti korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS J. E. Purkyně.

Patří mezi vyhledávané odborníky v oboru korektivní a laserové dermatologie jak pro svoji odbornou způsobilost a dlouhodobou praxi, tak zároveň velmi lidský a otevřený přístup ke svým klientům.

Je členkou těchto odborných lékařských společností:

MUDr. Jiřina Cabalová je vedoucí lékařkou nestátního zdravotnického zařízení SKINCENTRE s.r.o.. Toto centrum nabízí klientům komplexní péči v oblasti estetické, laserové a léčebné dermatologie.